Om dig
Om mig
Om ossDet handlar om dig.
Dina behov och utmaningar - önskan om välmående
i en föränderlig värld.
Inga utmaningar är för stora eller för små.


Det handlar om mig. 
Jag guidar individen och gruppen
med en unik & effektfull verktygslåda och
skapar upplevelser
av kontakt, lärande och lust.
Verktygen anpassas utifrån behov, situation och önskemål.

Det handlar om oss.
Tillsammans skapar vi trygghet och engagemang.
Vår gemesamma visdom är inte bara diplom och utbildning,
eller personlighet och kloka ord.
Det är mer än så. Det är livskunskap och autenticitet som möter varandra.


 

Goda vanor Resiliens Integrering Transformation

Om Louise


Min längtan har alltid varit att göra gott, att leva väl, att förstå vad balans i livet handlar om, för mig, för oss och för det sammanhang jag lever i. Jag har ett djupt intresse för vår egen kropp, vår hjärna, jorden och hur allt i livet hänger ihop.

Jag har utforskat vad det betyder att inte ha balans, Jag har studerat människan, den mänskliga hjärnan och mänskliga beteenden. Jag har praktiserat yoga och meditation under många år. Jag har inte kommit fram till något definitivt svar på mina frågor och funderingar utan möter världen med nyfikenhet. Jag är nyfiken på livet, på världen och människans utveckling. Jag har förstått i mötet med andra att det inte är min sanning och mina svar som nödvändigtvis kommer att skapa välmående för någon annan. Att möta och guida människor handlar om att rikta uppmärksamheten mot den människan. För att någon ska kunna lära känna och behärska sitt eget inre kan vi delvis hjälpa till med allmänmänsklig kunskap som att människokroppen är byggd för rörelse eller att alla människor har förmåga att känna känslor men det kan se och uttryckas på mycket olika sätt och till olika grad. Därifrån måste den enskilda människan själv lära känna och förstå sig själv inifrån. Vad är det hos just mig som triggar en viss känsla? Och vad kan jag göra för att känna att jag sitter vid styrspakarna i mitt liv och inte att jag styrs av impulser, känslor eller av andra utan att vilja det?

Oavsett om jag handleder grupper i samtalsmetodik eller guidar människor i yoga eller arbetar med enskilda individer genom terapi så använder jag min intuition. Definitionen på intuition som jag använder är: den totala kompetens och erfarenhet som både är medveten och omedveten som jag i ett ögonblick kan känna men inte alltid sätt ord på.

Genom att arbeta inkännande och intuitivt kan jag hela tiden följa gruppen och individens utveckling och upplevelse och ge det som för stunden behövs. Detta skapar trygghet, utveckling och engagemang.

Utbildning & certifiering

 • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, hälsopedagogiska programmet GIH 
 • Högskoleexamen i socialantropologi Stockholms universitet
 • Beteendevetenskap grupp och individ, BTH
 • Certifierad Medicinsk yogaterapeut och lärare Medicinska yogainstitutet
 • Mindfulnessinstruktör Mindfulnessgruppen
 • Massage och kroppsterapi (MYI, GIH, div.)
 • FaR ledarutbildning och MI-coach GIH & KI
 • ACT (Acceptance & commitement Training) Fredrik Livheim, Leg, psyk & ACTutbildare
 • Utbildare med diplom inom Lösningsfokuserad samtalsmetodik,, AI (Appreciative Inquiry) 
 • NVC (Non Violent Communication) och MI (Motivational Interwieving) Fryshuset
 • Professionella samtal och coachning Sankt Lucas
 • Personligt och professionellt ledarskap Tony Robbins, England
 • Insigt (Inre ledarskap) stockholm
 • Part of UGL (Utveckling Grupp och Ledare) Fryshuset, MSB, GIH

"med välmående & passion"

"Jag gör det jag gör med hjärtat. Med passion glädje och med tillit till att allt är möjligt. och så med en god dos jävlar anamma"
/ Louise Hellbom