"Jag blir lugnare och mer koncentrerad av hjärnträning"
Lucas 10 år

TILL SKOLAN

Jag jobbar för att barn ska odla en stark inre kompass och använda sig av fokus, självmedkänsla, grit och växande tankesätt i sitt lärande och utveckling

Vi växer upp i en föränderlig värld

Skolan står inför ständiga utmaningar. Studiero i klassrummet, elevers inkludering, djupinlärning, teknologisk stress och prosocialt beteende är några av de utmaningar vi möter. Vi lever i en ny tid med teknologisk utveckling i exponentiell fart. Teknologin är vårt hjälpmedel men kan också stjälpa barnens arbetsro och förmåga till djupinlärning om den inte hanteras och integreras på rätt sätt. Vi behöver arbeta med vår inre teknologi - med våra hjärnor. Vi behöver förbereda elever på den utmaning det innebär att leva i en värld full av oändligt många val, oändligt mycket som pockar på vår uppmärksamhet och triggar våra hormonsystem. Vi behöver förbereda våra elever, våra barn på en tid där de kan bli medvetna och kloka konsumenter och aktörer på nätet och i sina egna liv.

Vill du och din skola arbeta aktivt med att förbättra barnens förutsättningar för välmående i en föränderlig värld?


Vill din skola arbeta med hjärnträning och hjärnkunskap ?
Att träna och förstå hjärnan och kroppens funktioner ökar elevers kunskap om sitt eget lärande och sin egen utveckling. Det är baserat på den senaste forskningen inom neurovetenskap och mindfulness.
 
Hur går det till?
Tillsammans med representanter från ledning och lärarkår tittar vi på era specifika behov och utmaningar. Ni formulerar önskemål för en intervention och sedan arbetar vi gemensamt utifrån detta. Vi omsätter goda vanor i praktiken och arbetar med transparent kommunikation genom alla led. På så vis skapas hög känsla av inkludering bland de som skall arbeta och delta i detta.
 
Vi jobbar med GRIT
Goda vanor, Resiliens, Integrering och Transformation
Genom GRIT sker långsiktig och hållbar förändring. Vi börjar i det lilla, det enkla. Det som går att förändra idag. Därifrån gäller det att konsekvent och tydligt ta sig igenom de hinder och utmaningar som möter oss på vägen och fortsätta med de goda vanorna. Resultat kommer. Vi firar de och ser hur vi succesivt kan integrera resultaten i verksamheten och uppnå de mål vi satt upp på vägen. Genom att arbeta med hjärnträning skapas resiliens både hos elever, lärare och i skolans struktur. 

Goda vanor kan vara:
-att skapa en eller flera rutiner i klassrummet före, under och efter lektionstid för att öka hjärnans kapacitet, arbetsro, djupinlärning eller prosociala beteenden. Tex kan träning av stillhet och fokus innan en genomgång förbättra förmågan att fokusera och därmed ta till sig instruktioner och förstå (inkludering). Att träna kroppsmedvetenhet ökar förmågan till självregelering i klassrummet och på skolgården i sociala sammanhang.  Korslaterala rörelser i kan hjälpa barnet att snabbare förstå läskoden. 
 
Resiliens är ökad motståndskraft:
Genom att öka förmåga till återhämtning kommer både elever och lärare uppleva
-ökad arbetsro i klassrummet
-bättre förutsättningar för koncentration och djupinlärning
-ökad impulskontroll och förmåga till självreglering vilket skapar trygghet och tillit och minskar upplevd stress i förhållande till teknologi och valmöjligheter.
-ett växande tankesätt och grit i förhållande till sitt lärande
 
Integrering handlar om:
- att skolan arbetar på ett inkluderande sätt så att de goda vanorna genomsyrar skolan i flera led, Det är inte bara eleverna som ska arbeta med hjärnträning utan både personal och lärare använder sig av de goda vanor som satts upp utifrån skolans värdegrund.
 

 
 - Ge alla barn i skolan livskunskap.
Lär de att lära sig hela livet.