TILL DIG

- Återhämtning av lust, energi och livsriktning i alla lägen i livet. Du får hjälp och tillgång till verktyg som just du behöver

Metoder

ACT Acceptance and Commitment therapy

Act är en kraftfull metod för att fördjupa sin förståelse kring tankar, känslor och handling och hur detta hänger ihop. Det ger oss verktyg att förhålla oss mer neutralt och friare till det som händer i våra liv och det vi känner och tänker. Vi blir inte uppslukade utan kan med medveten närvaro (mindfulness, som är en del av metoden) observera det som händer utan att döma. Inom act finns många härliga metoforer att arbeta med och det är ett mycket bra tankeverktyg. Med ACT blir det lättare att följa din önskade riktning i livet.

Yoga

Jag använder yoga ur ett terapeutiskt och gudiande perspektiv. Yoga är en väg till att förena inre och yttre verklighet och polariteter i oss själva och världen. Vi blir mer accepterande, medkännande, omhändertagande, kärleksfulla och tillitsfulla till oss själva och andra. Genom yoga kan läkning ske både på fysiskt, mentalt, energimässigt och andligt plan. Jag arbetar främst med medicinsk yoga som har sitt ursprung ur kundalinitraditionen och som är väl beforskat inom svensk sjukvård bland annat. Jag använder också hathayoga och yinyoga i mina klasser. 

Kroppsterapi

Kroppsterapi handlar om att din kropp på flera nivåer kommer till ett tillstånd av läkning. Alla kroppar läker sig själv om man tillåter de att göra det. Kroppen är ett fantastiskt och mycket komplext system som har förmågan att självläka. Jag använder olika tekniker i när jag arbetar med kroppsterapi. Alltifrån svensk klassisk massage till stimulering av meridianer och lymfsystem eller vibrationer som påverkar kroppen. Ibland använder jag eteriska oljor. Vad jag använder beror på den klient jag möter. Genom att arbeta intuitivt, inkännande och inlyssnande så kan jag ge klienten det just den behöver just där och då.

Naturterapi

Jag använder naturen i mitt arbete genom att ta ut människor i naturen och arbeta med kroppen och samtal utomhus.
Naturterapi är ett relativt litet forskningområde och kanske är det för dess självklarhet. Naturen upplevs av många som en helande plats.

Miljöpsykolog Terry Hartig, Uppsala universitet, har i experimentella studier kommit fram till att försökspersoner som återhämtat sig genom en promenad i naturen känner sig gladare, mindre arga och har lägre blodtryck, än personer som suttit i en bekväm fåtölj och lyssnat på musik och läst.   

Rachel och Stephen Kaplan som också forskar på området pratar om att vi i naturen använder uppmärksamhet på ett sätt som för hjärnan är avkopplande och kräver mindre energi än när vi tex fokuserar och planerar.

Samtal

Jag har en bred arsenal av samtalstekniker och använder mig av det som för stunden och för klienten behövs. Samtalet utgår från den person jag möter. Det är dennes lust till förändring, behov eller känslor som styr riktningen. Jag finns närvarande, lyssnar och guidar i den riktning personen har satt upp. Vill du veta mer om samtalsmetoderna kan du läsa mer längst ner på denna sida

Yogamassage

Yogamassage är en kombination av både samtal, act, yoga och kroppsterapi. Ofta sker det genom ett kortare samtal före och efter en stunds kroppsterapi där det både kan vara stående, sittandes och framförallt på brits. Både genom din medvetna berättelse och det kroppen berättar för mig blir jag guidad att ge dig kroppsterapibehandling och övningar (Yogaövningar tex) och riktning att arbeta med hemma.

Dans

Dans och rörelse är ett ypperligt sätt att komma i kontakt med kroppen och blockeringar i kroppen. Genom att hitta röröesemösnter som kommer inifrån så påverkar vi kroppen på ett positivt sätt.

   -Ge dig själv nuet och du har allt

Hur går en session till?
Tillsammans tittar vi på dina specifika behov och utmaningar. Du formulerar behov, önskemål, drömmar, din längtan och riktning här och nu. Det kan vara ett behov av att just idag bara få ligga på massagebänken och slappna av. Eller en dröm om framtiden som du vill rikta ditt fokus på här och nu. Vi arbetar med kropp, nervsystem och energi genom kroppsbehandling, övningar och verktyg. 

G R I T  är en väg till välmående i en föränderlig värld.
Grit står för (Goda vanor, Resiliens, Integrering, Transformation)

Goda vanor kan vara
Att börja din dag på ett specifikt sätt som påverkar din sinnesstämning, din medvetna närvaro och ditt agerande i de oväntade situationer som dyker upp under dagen.
 
Resiliens handlar om förmågan att återhämta dig
Med stark resiliens upplever du
-ett större lugn, och minskad stress i din vardag
-att det är lättare att hitta tillbaka till passion och livskraft 
-större acceptans och hanterbarhet inför livets utmaningar
 
Integrering 
handlar om att arbeta konsekvent med tacksamhet. Det du fokuserar på blir det mer av. När din hjärna är inriktad på att sendet du redan har, det som redan är möjligt ökar synapser som går i den riktningen. Hjärnan börjar omforma sig och både din inre och yttre verklighet upplevs annorlunda.
 
Transformationen
Små vanor kan ge stor förändring på sikt. Vid förändring är det viktigt att se vilken riktning du vill gå. Värderingar fungerar bättre i längden som styrmedel än vad mål gör. Då vi uppnått målet är resan slut. Med värderingar tar inte resan slut, tvärtom så kommer du förmodligen längre än du någonsin kunnat drömma om genom att hela tiden hålla kompassen i rätt riktning.

Grunden i mitt liv och arbete är medvetenhet

Upplever du att omständigheter utanför din kontroll styr din tillvaro? 
Saknar du motivation ibland?
Känner du dig ofta stressad och saknar återhämtning?   

På vilket sätt låter du passion och lust ta plats i ditt liv?
Vad är du tacksam över?

Det är viktiga frågor att ställa sig själv ibland. Men allra viktigast är att stanna upp. Vara stilla, känna in. Det är först när vi stannar upp som vi kan få tag i det som verkligen pågår.

Kanske är det så för dig att du skriver listor och rusar till träningen.... fixar åt andra....och jobbar 100% fast du egentligen ska jobba 80%... och då och då ställer dig frågan med andningen uppe i halsgropen och ett tryck över bröstet... ska livet vara såhär?

Medveten närvaro/Mindfulness

Livet är här och nu. Och det är du med...
...det kan ibland kännas alltför provocerande och enkelt att bara stanna upp...

Det allra enklaste är just det som kan vara så svårt. 

Mindfulness/medveten närvaro...magi... vardaglighet... lekfullhet... glädje över de små tingen

"Mindfulness är en medvetenhet som uppstår när vi är uppmärksamma avsiktligt, i nuet, och utan dömande på saker och ting som de är." 
/ kabatt zinn (han som introducerat mindfulness till västvärlden)

Medveten närvaro förnimms med våra sinnen. Genom att uppleva och medvetandegöra det som händer i vår egen kropp är vi närvarande i den. Det är genom den fysiska kroppen som vi kommer åt information som hjärnan och kroppen bearbetar.

Jag tror att var och en av oss kan och behöver öka vår medvetenhet.

Vi kan bli mer medvetet närvarande och...
- agera istället för att reagera.
- känna efter och känna mer
- göra medvetna val 
- träna på att aktivt välja tacksamhet och omsorg om oss själva och andra

Jag arbetar genom närvaro i i nuet, i naturen och genom coaching och kroppsterapi så att du kan fördjupa din relation till dig själv. Du lär känna din inre teknologi. Du börjar träna med nya verktyg. De skapar nya upplevelser som utmanar och uppmuntrar dig. Varje gång du uppmärksammar och observerar dig själv inifrån utan att döma tränar du din hjärna och ditt medvetande. Du blir mer och mer medveten om vad som styr dig, dina, impulser, val och handlingar. På så vis ökas din kontroll, din medkänsla, din tacksamhet och din passion i livet.