G R I T
UR MITT PERSPEKTIV

Att skapa välmående i en föränderlig värld betyder...
...Goda vanor
...Resiliens
...Integrering
...Transformation
Läst uppifrån och ner blir det GRIT

VAD STÅR ORDET GRIT FÖR EGENTLIGEN?

Grit är ett engelskt ord som Angela Duckworth (psykologiprofessor) har gjort banbrytande forskning kring. Det handlar om vad som får oss att lyckas. Genom sin forskning har hon funnit grit som bäst beskrivs som ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Grit har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet. Grit kan både utvecklas och förstärkas, Av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Det handlar om att hitta sin passion i livet, känna sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, fortsätta träna och att se "misslyckande" som ett tillfälle att lära. Grit är också del av vår inre teknologi som vi kan lära känna mer och som kan vara en stor hjälp för oss när viutvecklas och lär oss nya saker. Det är då vi skapar inre ledarskap.

 

VAD HANDLAR VÅR INRE TEKNOLOGI OM?

Vi behöver lära känna oss själva för att bli bättre på att hantera både vår inre värld och den yttre. Ditt inre är den subjektiva värld utifrån vilken vi upplever och hanterar den yttre världen. Det är tankar, känslor, impulser, kroppsliga förnimmelser, vår hjärnas och hjärtas kommunikation och mycket mer. Det är de processer och resurser som pågår inuti oss. Den inre världen kan vi lära oss att förstå och använda oss av, på ett sätt som gynnar vårt välmående och vår livslust. Vi kan lära oss ett inre ledarskap som för oss framåt i den riktning vi själva verkligen önskar.

Det behöver inte vara komplicerat. Men det kan ibland vara svårt. Vi behöver vända oss inåt. Det börjar med små steg, en intention. En tanke. 

Om vi lyckas göra tanken till en handling, ett spår i vår hjärna och upprepar detta har vi skapat en vana. Goda vanor skapar resiliens. Resiliens handlar om motståndskraft, kraft och förmåga till återhämtning. Vi kan "resa" oss snabbare när vi faller. När vi integrerar resiliens i vår vardag och i vårt liv kan det upplevas som en transformation, som att någonting på djupet verkligen har förändrats.

Vi behöver den transformationen i oss själva, i vår omgivning och på vår planet. Vi behöver ta vår återhämtning på allvar.