"Its all about the experience"

Det du upplever med dina sinnen är det som skapar nya spår i din kropp och i din hjärna. Det är i starka upplevelser med många känslor aktiverade som minnet jobbar som mest effektivt. Det upplevelsebaserade lärandet är helt avgörande vare sig det gäller att förstå grundläggande matematik eller att arbeta med teamutveckling i en grupp. Det är din upplevelse som kommer att påverka dig och skapa nya nervbanor.

 

Bjud dig själv, din skola eller ditt team på en upplevelse!
Ett föredrag, en workshop eller naturupplevelse

Aktiviteter & upplevelser 


Jag erbjuder aktiviteter för stora & små, för privatpersoner & för grupper.


I naturen finner vi ett helande rum, med redskap, livskraft och inspiration. Det är en naturlig källa till återhämtning där hälften redan är vunnet genom att vi tar oss ut. 

I workshops och utbildningar erbjuds ett interaktivt sätt att arbeta.  Vid längre worshops eller utbildningar är det fokus på lärande som tex när en grupp vill lära sig MI (Motiverande samtal) En kortare workshop kan tex handla om att arbeta med gruppens kreativitet eller hjärnträning.

I en föreläsning delas inspiration och insikter tillsammans med forskning och beprövad erfarenhet. De 3 föreläsningar som erbjuds skräddarsys utifrån den grupp jag möter.

I naturen

Bada i naturens vibration. 
Kom i kontakt med din egen kropp och med naturen. Använd dina sinnen för att öppna upp och se naturen med nya ögon. Det är helande och ger oss insikt. Naturen är en del av oss genom det vi äter och det vi ser, genom de små beståndsdelarna. När vi kommer i kontakt kan vi uppleva hur vi är en del av detta naturliga kretslopp 

Att träna utomhus är både effektivt och roligt. Med fokus på intervaller där vi använder både puls och avslappnande tekniker tränas både hjärta och hjärna. Fokus ligger på hur du kan använda andningen när du jobbar med din kropp oavsett om du springer ett maratonlopp eller gör yoga utomhus. Den friska luften, den varierade terrängen ger energi.

Leken är viktig för oss människor, både för att lära och för att slappna av. Leken kan vara läkande. Under ett pass i lek&läk utforskar vi spontanitet, lust och människans förmåga att skapa kultur gemensamt. Som när vi utvecklar sång, dans, musik och hantverk gemensamt vid en eld. Eller när vi lär av av varandra genom att prova oss fram och leka.

I en workshop

Vill du/ni lära er mer om olika samtalsmetoder såsom MI, (Motiverande samtal) NVC, (Non Violent Communication) eller lösningsfokuserad samtal? Eller vill ni arbeta med inkluderande möten mellan människor. Den medvetna närvaron, lyssnandet och nyfikenheten är grunden för möten som är på riktigt. Blir du nyfiken?

Vill du arbeta mer med att träna hjärnans olika förmågor och se ur ett helhetsperspektiv vad som är bra för hjärnan tex vid inlärning eller för att främja vissa beteenden. Vill du veta mer om den senaste tidens forskningen kring hjärnans formbarhet? Vill du förstå samband mellan kropp och hjärna på ett bättre sätt. Blir du nyfiken?

Vill du lära dig mer om och förstå din "inre teknologi" Vill du bemästra din inre värld. Genom att göra det blir det också lättare för dig att bemästra den yttre världen med minskad stress, ökad meningsfullhet och lust i ditt liv.  Genom yoga förenas en yttre och inre värld som båda är delar av din upplevelse. Prova själv!

I en föreläsning

Arbetsro för alla är en insiktsfull föreläsning fylld med tips på  kreativa lösningar där publiken är med och ger svaren på de hinder som kan dyka upp när en försöker hitta ro! Vi reder ut vad är arbetsro är för något, vilka faktorer som mest påverkar arbetsro och vad vi kan göra åt det. Om vi med enkla medel kan påverka arbetsron för både individen och gruppen leder det till välmående effektivitet.
 

Vi lever i en distraherad värld. I den här föreläsningen tar vi upp hur ny teknologi kan möta vår gamla hjärna. Med ett 1000 gånger högre informationsflöde än för bara 50 år sedan har hjärnan fått betydligt högre belastning än tidigare.  Vi tittar på hjärnans möjligheter och begränsningar och hur vi kan använda oss av dessa för att må bra i det teknologiska, ekologiska, samhälleliga skifte vi befinner oss i idag.
 

Det här är den inspirerande föreläsningen som får oss att längta till det vi älskar att göra. Vi plockar fram vikten av lustfylldhet och passion i livet och pratar om drivkrafter för hälsa snarare än recept och pekpinnar på hur du kan må bra. Vi tar också upp vikten av gemenskap, medmänsklighet och solidaritet. Vi tar upp passion i lagom dos, dvs hur du kan vara stillsamt passionerad i livet och inte bränna på eller bränna ut dig!

Just do it!