Hur kan jag hjälpa till?

Yoga Mindfulness ACT

Jag vägleder och utbildar grupper och individer för en djupare förståelse och kontakt med vår mänskliga natur. Varje människa har kapaciteten att förstå och använda sig av sitt inre. Inre ledarskap är en förmåga som vi kan träna. Vill du veta hur?
 

Naturen

Jag arbetar med naturen. Vår grundsten, det som ger liv och näring, hopp och lugn. Naturen skapar väg för transformation. 
Det är en avstressande miljö för våra aktiva hjärnor och stillasittande kroppar. Vi är alla en del av en större helhet och det märker vi när vi är i kontakt med naturen, när vi minns vårt ursprungliga sammanhang. Det skapar frid och hållbarhet i både kropp och sinne. Vi läker.
Läs mer om naturterapi


 

Dans

ett verktyg för att mötas, utvecklas och kommunicera

Dans är ett medel för kommunikation och genom bl.a. Urban Fusion arbetar jag med dans och rörelse för att förbättra kommunikation, kroppskännedom och kontakt med dig själv och andra. Det är ett ypperligt sätt att möta andra på ett nyfiket, närvarande sätt.
 

Guidade övningar

På youtube och med appen Insight timer hittar du övningar, med och utan rörlig bild för barn och vuxna. Det är korta till medellånga övningar som ger återhämtning, reflektion och meditation direkt in i din vardag. Varmt välkommen att lyssna!
 

Vill din skola förbättra
- arbetsro och skolresultat?

- välmående och trygghet i klassrummet?

- pedagogik utifrån senaste forskning?

Vill din skola arbeta med hjärnträning och hjärnkunskap?

Genom att inkludera hjärnträning och hjärnkunskap i undervisningen skapas förutsättningar för elever att få tillgång till sin egen potential.Vi lär ut tekniker som barnet har nytta av hela livet.

Att träna och förstå hjärnans funktioner ökar elevernas kunskap om sitt eget lärande och utveckling. Det ökar trygghet och arbetsro i klassrummet. Det kan också förebygga stress- och ångestrelaterade beteenden som tex utåtagerande, självdestruktiva handlingar och frånvaro.

 Läs mer...

Vill ni ha de bästa förutsättningarna att gemensamt göra det ni har tänkt er? Oavsett om ni är ett team som behöver arbeta tillsammans, en grupp som ska lära er något gemensamt eller en intresseförening som vill göra något kul.

Det handlar om att skapa gemenskap och trygghet för gruppen som helhet och samtidigt för var och en som individ. I gruppen finns behov av att känna sig accepterad, inkluderad och betydelsefull

Som ledare känner jag in och anpassar ledarskap och övningar utifrån behov och situation. 
Läs mer...

Upplever du att omständigheter utanför din kontroll styr din tillvaro? 
Saknar du motivation ibland?
Känner du dig ofta stressad och saknar återhämtning?   

På vilket sätt låter du passion och lust ta plats i ditt liv?
Vad är du tacksam över?

Jag arbetar med naturen, coachingsamtal och kroppsterapi som redskap där du får möjlighet att fördjupa relationen till dig själv.

Du vägleds i medkänsla och trygghet och lär känna ditt inre. Du blir uppmuntrad och utmanad och får lära dig sätt att hantera dina svagheter och styrkor. Du kommer att märka att det öppnar upp ett flöde av möjligheter och livet blir en magisk resa.
Läs mer...

Kontakta mig

Louisehellbom@gmail.com
070 783 40 94